STUDIA I STOPNIA

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (lic., S)
specjalności:

 •  rytmika w edukacji i wychowaniu
 • zespoły instrumentalno–wokalne w muzyce estradowej

kierunek: EKONOMIA (lic., S/NS)
bez specjalności

specjalności:

 • ekonomika handlu i sprzedaży
 • rachunkowość i podatki nowość

kierunek: NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA (lic., S/NS)

bez specjalności

specjalności:

 • grafika komputerowa
 • fotografia i film

kierunek: PEDAGOGIKA (lic. S/NS)

specjalności:

 • edukacja wszesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • logopedia i terapia pedagogiczna

kierunek: PRACA SOCJALNA (lic., S/NS)

specjalności:

 • praca socjalna z resocjalizacją
 • praca socjalna z opieka instytucjonalną i środowiskową
 • praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną

STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)

kierunek: PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl