• Koło Animacji Kultury  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. J. Grodka w Sanoku powstało w roku 2015 z inicjatywy studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, ale w jego szeregach mile widziani są studenci wszystkich kierunków Uczelni. Celem Koła jest propagowanie i uwrażliwianie braci studenckiej na wszelkie zjawiska otaczającej nas kultury oraz zachęcanie i umożliwianie studentom zarówno biernego jak i czynnego w nich uczestnictwa. Dotychczasowe formy działania Koła skupiały się na wyjazdach na do uznanych sal koncertowych w kraju a także współorganizowaniu konferencji naukowych oraz koncertów 

Opiekun koła: dr Tomasz Tarnawczyk

Ostatnia modyfikacja: 22-01-2018
Utworzone przez: Karolina Korfanty
Opublikowane przez: Karolina Korfanty

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl