Wykaz pracowników dydaktycznych pełniących obowiązki organizacyjne w roku akademickim 2017/2018 w Zakładzie Ekonomii

Pełniona funkcja Imię i nazwisko pracownika
Opiekun I roku studiów stacjonarnych dr Lesław Niemczyk
Opiekun II roku studiów stacjonarnych mgr Alina Pyrchała
Opiekun III roku studiów stacjonarnych mgr Marcin Stach
Opiekun III roku studiów niestacjonarnych mgr Marcin Stach
Opiekun koła naukowego „HOSSA – z nami się opłaca”

dr Patrycja Pudło

mgr Alina Pyrchała
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie grafików zajęć

dr inż. Ryszard Dziekan

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową mgr Marcin Stach
Zakładowy opiekun praktyk studenckich dr Jolanta Karolczuk
Zakładowy koordynator systemu ECTS dr Ryszard Dziekan

Instytutowy koordynator programu „Erasmus”

mgr Patrycja Pater
Akademia Małego Żaka

dr Anna Opar

mgr Alicja Pyrchała

mgr Marcin Stach