Praktyki zawodowe

Zakład Ekonomii ściśle współpracuje z podmiotami otoczenia gospodarczego, z którymi zawarto długoterminowe, ogólne porozumienia w sprawie realizacji praktyk zawodowych. Należą do nich takie organizacje jak: „ AUTOMET” Group Spółka Komandytowa w Sanoku, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Starostwo Powiatowe w Sanoku, PBS „Partner” Spółka z o. o. w Sanoku, Biuro Rachunkowe „ OPTIMA” w Sanoku, Urząd Gminy w Sanoku, PASS POL Sp. z o. o. w Sanoku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dydni, SANOK RUBBER COMPANY Spółka Akcyjna w Sanoku, Urząd Gminy w Solinie, Urząd Gminy w Olszanicy, Urząd Gminy w Dydni. ADR POLSKA S.A. w Zagórzu, SumiRico Poland Sp. z o. o. w Zagórzu, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TAXLONGA” w Sanoku, BILANS + Sp. z o.o. w Sanoku, Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Podatkowe w Sanoku, Usługi Biurowe „Helena” w Lesku, Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ” w Sanoku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku, „ABACUS” Biuro Rachunkowe w Ustrzykach Dolnych, Biuro Rachunkowe „BELL” w Sanoku, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TAX LONGA” w Sanoku.

Charakter ośrodka realizacji praktyk będzie umożliwiał osiągnięcie efektów przewidzianych dla modułu „praktyki zawodowe”. Praktyki odbywają się na terenie wymienionych wcześniej podmiotów i pod opieką ich pracowników (patronów praktyk).

Czas trwania praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi łącznie 12 tygodni (480 godzin), w tym: 3 tygodnie (120 godzin) realizowane w drugim semestrze, 3 tygodnie (120 godzin) w trzecim semestrze, 3 tygodnie (120 godzin) w czwartym semestrze, 3 tygodnie (120 godzin) w piątym semestrze.

Praktyki będą zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić studentom zapoznanie się z pracą poszczególnych komórek zakładowych zarówno w przedsiębiorstwach jak i w jednostkach samorządu terytorialnego.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest uzyskanie pozytywnej oceny i opinii od patrona praktyki (pracownika ośrodka praktyk zajmującego się studentem) oraz złożenie dokumentacji praktyki (indywidualnego dzienniczka praktyk) opiekunowi praktyk. Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk na podstawie dokumentacji praktyki i jej oceny przez patrona. Obowiązuje zaliczenie na ocenę. Szczegółowe zasady zaliczenia praktyk określone zostały w sylabusie przedmiotu.

 

Więcej informacji dotyczących praktyk zawodowych na stronie Koordynatora ds. praktyk studenckich