Praktyki

Praktyki zawodowe studentów kierunku nowe media, reklama, kultura współczesna to praktyki specjalistyczne, grupowe, krajowe, realizowane w:

a) ośrodkach medialnych (tj. redakcjach prasy, radia, telewizji lub portali internetowych),

b) ośrodkach kulturalnych i kulturotwórczych (domach kultury, bibliotekach, galeriach, wydawnictwach)

c) instytucjach i firmach branży promocyjno-reklamowej lub posiadających dział o takim lub przybliżonym charakterze.

Charakter ośrodka realizacji praktyk musi umożliwiać osiągnięcie efektów przewidzianych dla modułu „praktyki zawodowe”. Praktyki odbywają się na terenie wymienionych ośrodków i pod opieką ich pracowników (patronów praktyk). Czas trwania praktyk na studiach stacjonarnych wynosi łącznie 13 tygodni (520 godzin), w tym: 3 tygodnie (120 godzin) realizowane po drugim semestrze, 3 tygodnie (120 godzin) po trzecim semestrze, 3 tygodnie (120 godzin) po czwartym semestrze, 2 tygodnie (80 godzin) po piątym semestrze i 2 tygodnie (80 godzin) w trakcie szóstego semestru. Czas praktyk w każdym z wymienionych wcześniej ośrodków praktyk (a-c)) wynosi minimum 3 tygodnie (120 godzin).

Czas trwania praktyk na studiach niestacjonarnych wynosi łącznie 6 tygodni (240 godzin), w tym: 2 tygodnie (80 godzin) realizowane po drugim semestrze, 1 tydzień (40 godzin) po trzecim semestrze, 2 tygodnie (80 godzin) po czwartym semestrze, 1 tydzień (40 godzin) po piątym semestrze., przy czym czas praktyk w każdym z wymienionych wcześniej ośrodków praktyk (a-c) wynosi minimum 1 tydzień (40 godzin).

Warunkiem zaliczenia praktyk jest uzyskanie pozytywnej oceny i opinii od patrona praktyki (pracownika ośrodka praktyk zajmującego się studentem) oraz złożenie dokumentacji praktyki (indywidualnego dzienniczka praktyk) opiekunowi praktyk. Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk na podstawie dokumentacji praktyki i jej oceny przez patrona. Obowiązuje zaliczenie na ocenę.

Jako praktyki zawodowe może zostać zaliczona również praca zawodowa, o ile jej charakter odpowiada przewidzianym dla modułu „praktyki zawodowe” treściom i efektom kształcenia.

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl