Praktyki

STUDIA STACJONARNE

8 tygodniowa praktyka realizowana w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,  placówkach opiekuńczo–wychowawczych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej itp.

Praktyki realizowane są następująco:

1. na IV semestrze praktyka 6 tygodniowa w rozbiciu: 

  • 2 tygodnie (60 godz.) - luty/maj
  • 4 tygodnie (120 godz.) lipiec/sierpień

2. na VI semestrze praktyka 2 tygodniowa (60 godz.) - luty/maj

 
TRYB NIESTACJONARNY
 

8 tygodniowa praktyka realizowana w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, itp.

Praktyki realizowane są nastepująco:

1. na IV semestrze praktyka  6 tygodniowa(180 godz.) - luty/sierpień

2. na VI semestrze praktyka 2 tygodniowa(60 godz.) - luty/maj