Pierwsi licencjaci kierunku ekonomia opuścili mury Uczelni

26.01.2018

Rok akademicki 2016/2017 zapisał się szczególnym wydarzeniem w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. W lipcu po zdanych egzaminach dyplomowych mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci kierunku ekonomia prowadzonym w Zakładzie Ekonomii. Uzyskany tytuł zawodowy licencjata na tym kierunku gwarantuje posiadanie wiedzy, umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji w branżach związanych z ekonomią, polityką gospodarczą, polityką społeczną, sektorem finansowym bądź prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy krótkie wypowiedzi absolwentów dotyczące korzyści, jakie odnieśli ze zdobytego w PWSZ wykształcenia:
Przyszły pracownik działu finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym: możliwość zatrudnienia zgodnego z zainteresowaniami.
Specjalista w zakresie Human Resources: zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, nowe zainteresowania.
Pracownik księgowo-handlowy: zdobycie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania zawodu.
Inspektor ds. analiz i controllingu: podniesienie kwalifikacji umożliwienie awansu na specjalistę ds. analiz i controllingu.
Specjalista ds. księgowości: podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Inspektor ds. finansowo-administracyjnych: podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz awans zawodowy.
Kierownik w ogólnopolskiej sieci handlowej: zdobycie stanowiska pracy zgodnego z zainteresowaniami.
Dyrektor jednostki samorządowej: podniesienie kwalifikacji.
Główny księgowy: podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Specjalista ds. ekonomicznych w Sp. z o.o.: zdobycie odpowiednich umiejętności podczas praktyk zawodowych i zaprezentowanie ich w konsekwencji doprowadziło do zdobycia pracy.
Referent ds. rachunkowości: zdobyte umiejętności i odbyte praktyki przełożyły się na zatrudnienie mnie w biurze rachunkowym.
Osoba niezatrudniona: uzyskanie wyższego wykształcenia pozwoli mi na zatrudnienie w administracji państwowej na stanowisku referenta ds. ekonomicznych.
Należy także podkreślić, iż w znaczącej większości absolwenci kierunku ekonomia znaleźli zatrudnienie w naszym regionie (już w czasie studiów), pozostali natomiast podejmą pracę w najbliższym czasie. Mówiąc do zobaczenia, wyrazili chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji związanych z ekonomią, najlepiej na studiach magisterskich na kierunku ekonomia, być może utworzonych w przyszłości w naszej Uczelni.
Wszystkim im gratulujemy zdobytego tytułu oraz życzymy powodzenia.

Galeria zdjęć

Ostatnia modyfikacja: 26-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl