Konsultacje pracowników Zakładu Pedagogiki w roku akademickim 2022/2023– semestr letni

Nazwisko i imię Tygodnie Godzina Sala

Dr hab. Ordon Urszula

piątek I 13.00-15.00 117 D
Dr hab. Walat Wojciech piątek II

14.30 - 15.00
14.30 - 15.00

117 D
Dr hab. Potoczny Jerzy

poniedziałek I
poniedziałek II

14.30 - 15.00
14.30 - 15.00

117 D
Dr Łucja Reczek-Zymróz

środa I
środa II

14.00 - 15.00
14.00 - 15.00

117 D
Dr Fudala Rafał

wtorek I
wtorek II

14.15 - 15.00
14.15 - 15.00

117 D
Dr Pater-Grzeszyk Patrycja

środa I

środa II

14.40 - 15.10, 16.50 - 17.50

14.40 - 15.10
117 D
 Dr Jasiczek Marta

poniedziałek I
wtorek I

15.50 - 16.50
17.30 - 18.30

117 D
Dr Pietrzycka Małgorzata

poniedziałek I i II
piątek I i II

14.40 - 15.10
14.40 – 15.10

117 D
Dr Kuzin Maria

wtorek I
wtorek II

14.00 - 15.00 117 D
Ks. Dr Konieczny Paweł

wtorek I

15.45-16.45 117 D
Dr Zoszak-Łoskot Karolina

wtorek I i II
środa I i II

14.40 – 15.10
14.40 – 15.10

117 D
Dr Brewczak Monika I i III poniedziałek w miesiącu 8.00 – 9.00 117 D
Mgr Nosek Ewa

wtorek I
wtorek II

14.10 - 15.10 117 D
Mgr Brzozowska Ewa

poniedziałek I
wtorek II

16.50 - 18.20
17.20 - 17.50

117 D