Dyżury pracowników kierunku PEDAGOGIKA

Dr Katarzyna Serwatko – Kierownik Zakładu Pedagogiki   I, II tydzień środa 18.30-20.00 on-line
Dr hab. Urszula Ordon   I tydzień poniedziałek  godz. 9.00-10.00, sobota 11.10-12.10 on-line
Dr hab. Jadwiga Daszykowska- Tobiasz II tydzień – środa godz. 15.20-16.50 – on-line
Dr hab. Wojciech Walat 

II tydzień - piątek 

05.03, 09.04,
07.05, 21.05 

19.02, 19.03, 23.04

godz. 13.00-15.00 

 stacjonarnie

on-line

Dr hab. Jerzy Potoczny  I, II tydzień - poniedziałek godz. 14.00-15.00 – on-line
Dr hab. Daniel Kukla

19.02, 19.03, 23.04,21.05. - godz. 14. 00-15.10 – stacjonarnie 

4.03, 9.04, 7.05,4.06 -  

godz. 14. 00-15.10 – stacjonarnie 

godz. 14.00-15.10 – on-line

Dr Łucja Reczek-Zymróz

I tydzień - poniedziałek

II tydzień - wtorek 

godz. 18:00-19:00 on-line

godz. 16.45- 17.45 on-line

Dr Rafał Fudala

 I tydzień - wtorek 

II tydzień – środa

 godzina 14.00-15.00

 środa godz. 14.00-15.00 - stacjonarnie

Dr Monika Brewczak  I, II tydzień – poniedziałek godz. 8.30-9.00 on-line
Mgr Maria Kuzin  I tydzień - środa godz. 18.30- 20.00 - on-line
Mgr Małgorzata Pietrzycka I, II tydzień – sobota  godz. 15.00-16.00 – on-line
Mgr Karolina Zoszak-Łoskot

 I tydzień - wtorek 

 II tydzień poniedziałek

godz. 15.30-16.30

godz. 15.30-16.30 on-line

Mgr Anna Kornasiewicz II tydzień – wtorek   godz. 16.30-17.30 on-line