Konsultacje pracowników Zakładu Pedagogiki w roku akademickim 2021/2022– semestr zimowy

 • KIEROWNIK ZAKŁADU PEDAGOGIKI – dr Katarzyna SERWATKO czwartek 12.00-13.00, 18.20-18.50 I tydzień czwartek 13.30-15.00 II tydzień
 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Potoczny – wtorek 14.00-15.00 I tydzień, poniedz. 14.00-15.00 II tydzień
 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Walat – piątek 13.30-15.00 tydzień I (teams), 13.30-15.00 II tydzień
 • prof. nadzw. dr hab. Daniel Kukla – piątek 13.10-15.10 tydzień I
 • prof. nadzw. dr hab. Urszula Ordon – czwartek 13.00-15.00 I tydzień
 • dr Łucja Reczek - Zymróz – środa 14.00-15.00
 • dr Rafał Fudala – poniedziałek 14.00-15.00
 • dr Monika Brewczak – wtorek 8.00-9.00 II tydzień
 • dr Marta Jasiczak – poniedziałek 14.00-15.00
 • dr Maria Kuzin – czwartek 18.30-19.30 I tydzień, czwartek 14.00-15.00 II tydzień
 • dr Maciej Drwięga – Zakład Pracy socjalnej bud. A
 • ks. dr Paweł Konieczny – piątek 14.00-15.00 I tydzień
 • mgr Karolina Zoszak-Łoskot – wtorek 13.00-14.00
 • mgr Małgorzata Pietrzycka - środa 14.30-15.10, 18.20-18.40 I tydzień; sobota 9.20-9.40, 14.30.15.10 II tydzień
 • mgr Anna Kornasiewicz – środa 17.30-18.30 II tydzień