Plany studiów

I, II rok

plany ogólne kierunku EKONOMIA:

III rok