• Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Jednostka (instytut) mająca prowadzić kierunek studiów: Instytut Medyczny Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku
  • Zakład: Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Informacje szczegółowe dotyczące kierunku studiów:

a/ poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

b/ profil kształcenia: praktyczny

c/ formy studiów: stacjonarna/niestacjonarna

d/ okres trwania studiów: 4 semestry

e/ liczba punktów ECTS: 120

f/ poziom kwalifikacji: siódmy

g/ tytuł otrzymywany po zakończeniu studiów: magister