Instytut Nauk Społecznych jest jednostką organizacyjną istniejącą od początku powstania Uczelni, zmianie ulegała jedynie jego nazwa. Do roku 2008 funkcjonowały trzy Instytuty - Instytut Slawistyki, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Edukacji Artystycznej. W 2008 roku, na skutek połączenia Instytutu Slawistyki, Instytutu Kulturoznawstwa i Instytutu Edukacji Artystycznej, powstał Instytut Humanistyczno-Artystyczny, który funkcjonował pod tą nazwą do roku 2014. W 2014 roku Instytut Humanistyczno-Artystyczny przekształcił się w Instytut Społeczno-Artystyczny, pod tą nazwą Instytut funkcjonował w latach 2014-2019. W roku 2019 Instytut otrzymał nową nazwę - Instytut Nauk Społecznych.

p1030736.jpg

W pierwszym roku swojej działalności w roku akademickim 2001/2002 Uczelnia rozpoczęła kształcenie na 5 specjalnościach zawodowych:

 • język polski (kierownik dr Józef Wróbel)
 • język i kultura rosyjska, (kierownik dr Henryk Grzyś)
 • język i kultura słowacka, (kierownik dr hab. Halina Mieczkowska)
 • język i kultura ukraińska, (kierownik prof. dr hab. Włodzimierz Mokry)
 • kultura krajów karpackich, (kierownik dr hab. Jerzy Czajkowski).

W kolejnym roku akademickim 2002/2003 powstały dwie nowe specjalności artystyczne:

 • edukacja muzyczna (kierownik mgr Stefan Olbert)
 • edukacja plastyczna (kierownik prof. dr hab. Stanisław Górecki), a w roku akademickim 2004/2005 zgodnie z nowymi wymogami ministerialnymi, dotychczasowe specjalności artystyczne, filologiczne i kulturoznawstwo zostały przyporządkowane kierunkom. Powstały kierunki:
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • filologia polska,
 • filologia,
 • kulturoznawstwo.


W ramach Instytutu, w trakcie jego istnienia uruchamiane były nowe kierunki studiów. Obecnie wchodzą one w skład Instytutu Nauk Społecznych:
• od roku akademickiego 2007/2008: kierunek praca socjalna,
• od roku akademickiego 2008/2009: kierunek pedagogika,
• od roku akademickiego 2013/2014: kierunek nowe media, reklama, kultura współczesna,
• od roku akademickiego 2014/2015: kierunek ekonomia,
• od roku akademickiego 2015/2016: kierunek praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania -studia II stopnia (magisterskie).
• od roku akademickiego 2017/2018- kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite 5-letnie magisterskie)
• od roku akademickiego 2018/2019- kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne- studia II stopnia (magisterskie).

Obecnie w skład Instytutu Nauk Społecznych wchodzą cztery Zakłady:
 1. Zakład Pracy Socjalnej
  Kierownicy: mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka (2014- obecnie), dr Piotr Frączek (2012-2014), dr Jolanta Karolczuk (2008-2012).
 2. Zakład Pedagogiki
  Kierownik: dr Katarzyna Serwatko (2008- obecnie)
  3. Zakład Ekonomii
  Kierownicy: dr inż. Ryszard Dziekan (2014-2020), dr Jolanta K. Karolczuk (2020- obecnie).
 3. Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Kierownicy: ppłk rez.SG mgr inż. Robert Ziajka (2019-2020), dr hab. inż. Stanisław Rysz, prof. ucz. (2020-obecnie)


W dwudziestoletnim okresie funkcjonowania Uczelni na skutek wygaszania kierunków studiów/specjalności likwidacji uległy następujące Zakłady:

 • Zakład Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej, wcześniej Zakład Edukacji Muzycznej (okres funkcjonowania 2002-2019), Kierownicy: dr Elżbieta Przystasz (2016-2019), dr Iwona Bodziak (2008-2016), dr Elżbieta Przystasz (2003-2008), dr hab. Zdzisław Drobner (2003-wrzesień, po.), mgr Stefan Olbert (2002-2003): kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: edukacja muzyczna.
 • Zakład Kultury, Mediów i Języków, wcześniej Zakład Języka i Kultury, (okres funkcjonowania 2015-2018), powstały z połączenia Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Zakładu Filologii Polskiej i Zakładu Kulturoznawstwa, Kierownicy: dr hab. Robert Lipelt, prof. PWSZ (2017-2018), dr Anna Chudzik (2015-2017). kierunek: nowe media, reklama, kultura współczesna, Specjalności: nowe media, reklama, kultura współczesna; grafika komputerowa; fotografia i film.
 • Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych, wcześniej Zakład Edukacji Plastycznej (okres funkcjonowania 2002-2010); kierownik: prof. dr hab. Stanisław Białogłowicz; kierunek: edukacja artystyczne w zakresie sztuk plastycznych; specjalność: edukacja plastyczna.
 • Zakład Filologii Polskiej, wcześniej Zakład Języka Polskiego (okres funkcjonowania 2001-2013); kierownicy: dr Józef Wróbel, dr Franciszek Sowa, prof. dr hab. Maciej Kawka, dr Renata Gadamska-Serafin; kierunek: filologia polska; specjalność: nauczycielska.
 • Zakład Filologii Rosyjskiej, wcześniej Zakład Języka i Kultury Rosyjskiej (okres funkcjonowania 2001-2009); kierownik: dr Henryk Grzyś; kierunek: filologia; specjalność: filologia rosyjska (wcześniej język i kultura rosyjska).
 • Zakład Filologii Słowackiej, wcześniej Zakład Języka i Kultury Słowackiej (okres funkcjonowania 2001-2008); kierownicy: dr hab. Halina Mieczkowska, prof. PWSZ, dr Rafał Majerek, mgr Tomasz Wicik; kierunek filologia; specjalność: filologia słowacka (wcześniej język i kultura słowacka).
 • Zakład Filologii Ukraińskiej, wcześniej Zakład Języka i Kultury Ukraińskiej (okres funkcjonowania 2001-2008); kierownik: mgr Przemysław Tomanek; kierunek: filologia; specjalność: filologia ukraińska (wcześniej język i kultura ukraińska).
 • Zakład Kulturoznawstwa (okres funkcjonowania 2003-2013); kierownik: mgr Karolina Zuba; kierunek: kulturoznawstwo; specjalność: kultura krajów karpackich.
 • Zakład Kultury Regionu Turystycznego (okres funkcjonowania 2006-2008); kierownik: dr Jolanta Karolczuk; kierunek: kulturoznawstwo; specjalność: kultura regionu turystycznego.

Dyrektorzy Instytutu:
 • dr Piotr Frączek (2014 - obecnie)
 • dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. nadzw. (2011-2014)
 • dr Ludmiła Chomińska (2009-2010)
 • dr hab. Halina Kosętka, prof. nadzw. (2008-2009)
Dyrektorzy Instytutu Kulturoznawstwa:
 • dr hab. Stanisław Sroka, prof. nadzw. (2005-2008)
 • dr Robert Lipelt, (2003-2005)
Dyrektor Instytutu Slawistyki:
 • dr hab. Adam Fałowski, prof. nadzw. (2003-2006)
Dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej:
 • Prof. dr hab. Stanisław Górecki (2005-2008)

Organizacja konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
w Instytucie Nauk Społecznych w latach 2012-2020
 • Konferencja krajowa „Spójność społeczna w wymiarze lokalnym i regionalnym”, Zakład Pracy Socjalnej, PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 26.04.2012 r.
 • Seminarium „Dziecko i dzieciństwo w pedagogice Janusza Korczaka”. Zakład Pedagogiki PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 25.05.2012 r.
 • Konferencja „Zdzisław Beksiński w kulturze współczesnej”. Zakład Filologii Polskiej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 1.12.2012 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Na pograniczach kultur i narodów. Problemy historii,” PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku, Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku. Sanok, 10-12.10.2013 r.
 • I Międzynarodowy Festiwal „Muzyka na Pograniczu”. Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 6-8.04.2014 r.
 • Konferencja regionalna „Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii - współczesne zagrożenia”. Sanok 23.10.2014 r.
 • II Międzynarodowy Festiwal „Muzyka na Pograniczu”. Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 19-21.04.2015 r.
 • III Międzynarodowy Festiwal „Muzyka na Pograniczu”. Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku, współorganizator Sanocki Dom Kultury -12.04.2016 r.
 • Konferencja Szkoleniowa „Zwalczania przestępczości związanej z dostępem do Internetu, zasady procesowe związane z zabezpieczaniem i analizą materiału dowodowego w sprawach internetowych”. PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 8-9.09.2016 r.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na pograniczach kultur i narodów. Gospodarka - społeczeństwo – kultura”. Instytut Społeczno- Artystyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 22-24.09.2016 r.
 • Cykl wykładów: „Cyberświat - współczesne zagrożenia”, cykl wykładów otwartych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. Instytut Społeczno- Artystyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 28.11.2016 r.
 • Konferencja Naukowa „Autyzm w szkole - jak pomagać i wspierać”. Zakład Pedagogiki PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 9.06.2017 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej”, Miejsce Piastowe 13-14.09.2017 r.
 • Konferencja „Na pograniczach Kultur i Narodów: Wczoraj - dziś - jutro”. Sanok 14-16.09.2017 r.
 • Konferencja naukowo-branżowa „Wyzwania społeczne i gospodarcze współczesnego świata”. Zakład Ekonomii oraz Koło Naukowe Hossa z nami się opłaca PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 6.12.2017 r.
 • Konferencja „Cyberzagrożenia i cyberprzestępczość”. Zakład Pracy Socjalnej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku.Sanok 23.03.2018 r.
 • III konferencja szkoleniowa „Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole”.Sanok, 15.06.2018 r.
 • Konferencja „Zwalczanie przestępczości związanej z dostępem do Internetu. Zasady procesowe związane z zabezpieczaniem i analizą materiału dowodowego w sprawach internetowych”. Sanok 7-8.09.2018 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Na pograniczach kultur i narodów”, „My-Wy-Oni”. Instytut Społeczno-Artystyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 13-15.09.2018 r.
 • Konferencja Naukowa „Oblicza procesu terapeutycznego ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera . Zakład Pedagogiki PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 7.06.2019 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na pograniczach kultur i narodów. Społeczeństwo-Gospodarka - Kultura”. Instytut Społeczno-Artystyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok, 12-14.09.2019 r.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na pograniczach kultur i narodów” „Z historią, polityką i gospodarką w tle”. Sanok, 10-12.09.2020 r.

p1150578.jpg

Konferencje studenckie:
 • I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Dziecko w świecie nowych mediów”. Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów oraz Dziennikarskie Koło Naukowe „ZOOM”. Sanok, 30.05.2014 r.
 • Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Problem wykluczenia społecznego XXI wieku”. Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów oraz Studenckie Koło Naukowe „Pomocna Dłoń” Zakładu Pracy Socjalnej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku.Sanok 26.05.2015 r.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Nowe media - Technologia - Kultura -Sztuka”. Naukowe Koło Dziennikarskie „ ZOOM”, partnerzy: Naukowe Koło Multimedialne „KONTRAST” - Zakład Języka i Kultury PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok, 29.05.2015 r.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju jednostki”. Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów oraz Studenckie Koło Naukowe „Pomocna Dłoń” Zakładu Pracy Socjalnej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 22.04.2016 r.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Nowe media, komunikowanie, społeczeństwo”. Naukowe Koło Dziennikarskie „Zoom”. Sanok 16.01.2017 r.
 • Konkurs wiedzy ekonomicznej: „Z ekonomią za pan brat”. Zakład Ekonomii PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 22.03.2017 r.
 • Konferencja: „Szkolnictwo - wyzwania dydaktyczno-wychowawcze”. Koło Naukowe Młodych Pedagogów przy Instytucie Społeczno-Artystycznym oraz Biuro Karier Promocji i Współpracy PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 19.05.2017 r.
 • Konkurs wiedzy ekonomicznej: „Z ekonomią za pan brat — edycja II”. Zakład Ekonomii wraz z Kołem Naukowym Hossa — z nami się opłaca PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 18.04.2018 r.
 • Studencka Konferencja Naukowo-Branżowa „Wyzwania społeczne i gospodarcze współczesnego świata”. Instytut Społeczno-Artystyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok, 6.12.2018 r.
 • Konkurs wiedzy ekonomicznej „Z ekonomią za pan brat — edycja III”. Zakład Ekonomii wraz z Kołem Naukowym Hossa — z nami się opłaca PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Sanok 3.04.2019 r.

21.jpg

W Instytucie Nauk Społecznych funkcjonują także Koła Naukowe:

 • Studenckie Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń” powstało w 2011 roku. Działalność koła skupia się na: prowadzeniu badań naukowych z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej, proponowaniu wdrażania wyników do praktyki pracy socjalnej, prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa na ubóstwo socjalne, szerzeniu idei wsparcia oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów powstało w 2011 roku. Przedmiotem działalności koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych, kształtowanie kompetencji psychopedagogicznych studentów, współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych, inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych.
 • Koło Naukowe "Hossa - z nami się opłaca”, założone w roku 2015. Cele koła to: pobudzanie zainteresowań naukowych członków oraz studentów Uczelni, poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, wdrażanie studentów do pracy naukowej, rozwijanie zdolności organizacyjnych członków oraz zdobywanie doświadczenia w kontaktach z firmami, instytucjami i organizacjami działającymi w Polsce i poza jej granicami.
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa „VIS” zostało założone z inicjatywy studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w roku 2019. Celem jego powstania było stworzenie studentom możliwości rozwijania zainteresowań i pasji skierowanych na zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi, mienia i środowiska. Zrzeszeni w Kole studenci uczestniczą w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podejmują inicjatywy promujące znajomość spraw bezpieczeństwa wśród dzieci i dorosłych.

dsc_0404.jpg

Instytut Nauk Społecznych współpracuje także na polu działalności naukowej z uczelniami zagranicznymi,
wśród tych podmiotów wyróżnić można m.in.

Joseph Haydn Conservatory of the Province Burgendland Austria
University of Applied Sciences Burgenland Austria
Konstantin Preslavsky University of Shumen Bułgaria
Higher Institute of Insurance and and Finance, VUZF Bułgaria
City Unity College Cypr
University of Zagreb  Chorwacja
College of Politechnics Jihlava  Czechy
University of Granada  Hiszpania
University of Sevilla Hiszpania
University of La Laguna Hiszpania
Royal Irish Academy of Music  Irlandia
Utena University of Applied Sciences  Litwa
Zemaitija College Litwa
Daugavpils University Łotwa
Ventspils University College Łotwa
University of Tetova Macedonia
Goce Delcev University Macedonia
University of Applied Sciences Merseburg Niemcy
Miguel Torga University College Portugalia
Pavol Jozef Safarik University in Kosice Słowacja
Technical University in Kosice Słowacja
Catholic University in Ruzomberok  Słowacja
University of Presov Kosice Słowacja
Slovak University of Agriculture in Nitra Słowacja
Matej Bel University Banska Bystrica Słowacja
University of SS. Ciryl and Methiodus in Trnava  Słowacja
Canakkale Onsekiz Mart University  Turcja
Mehmet Akif Ersoy University Turcja
Kilis 7 Aralik Universitesi Turcja
Kocaeli University Turcja
Ondokuz Mayis Unmiversity Turcja
Suleyman Demirel University Turcja
Adnan Menderes University Turcja
Avrasya University Turcja
Alanya Alaaddin Keykubat University Turcja
Düzce Üniversity Turcja
Eszterhazy Karoly University Węgry
Kaposvar University Węgry
Conservatory of Music Vincenzo Bellini Włochy
University of Basilicata Włochy

W Instytucie uruchomiono także w poszczególnych latach studia podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne:
 • 2014/2015: edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną
 • 2015/2016: przygotowanie pedagogiczne
 • 2016/2017: przygotowanie pedagogiczne, edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • 2017/2018: edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną,
 • 2018/2019: przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • 2019/2020: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowanie pedagogiczne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • 2020/2021: przygotowanie pedagogiczne
 • 2014/2015: szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • 2015/2016: szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej, szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • 2016/2017: szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej, szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 • 2017/2018: szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • 2018/2019: szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • 2019/2020: szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Wysoką jakość kształcenia w Instytucie Nauk Społecznych potwierdzają przeprowadzone akredytacje i kontrole:


Zakład Ekonomii

 • Ekonomia studia I stopnia - akredytacja w dniach 07-08.06.2018 r. – ocena pozytywna (uchwała Prezydium PKA nr 543/2018 z dnia 20.09.2018 r.) na okres 5 lat.

Zakład Pracy Socjalnej

 • Praca Socjalna z Elementami Organizacji i Zarządzania studia II stopnia, akredytacja w dniach 08-09.01.2021 r. (uchwała Prezydium PKA), ocena pozytywna

Szkolenia specjalizacyjne: kontrole Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (wcześniej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)-wynik pozytywny każdej kontroli

 • 11.12.2015 r. - szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • 05-06.06.2015 r. - szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • 10.06.2016 r. - szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • 23.04.2016 r. - szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • 18.02. 2017 r. szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • 15.07.2017 r. - szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej


Zakład Pedagogiki

 • Pedagogika studia I stopnia:
 • akredytacja w dniach 08-09.11.2013 r. – ocena pozytywna (Uchwała Prezydium PKA Nr 12/3/2014 z dnia 05.06.2014 r.) na okres 5 lat.
 • akredytacja w dniach 05-06.10.2019 - ocena pozytywna (Uchwała Prezydium PKA Nr 54/2020 z dnia 27.02.2020 r.) na okres 5 lat.

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl