DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Piotr Frączek

ul. Mickiewicza 21, 
38 - 500 Sanok 
tel. 13 46 55 943

Obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Dagmara Malikowska

telefon (13) 46 55 943

 

Godziny obsługi studentów w Instytucie:

(wtorek-środa-czwartek  od 9.00-15.30)

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl