DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU PRACY SOCJALNEJ

mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka

Kadra prowadząca kształcenie w Zakładzie Pracy Socjalnej

• dr hab. Maria Kardis
• dr hab. Emilia Huttmanova
• dr hab. Janusz Mierzwa
• dr hab. Piotr Frączek
• dr hab. Robert Lipelt
• dr Jolanta Karolczuk
• dr Anna Opar
• dr Katarzyna Serwatko
• dr Magdalena Konieczny
• dr Beata Jamrogiewicz
• dr Sylwia Drozd
• dr Patrycja Pater-Grzeszyk
• dr Wiesław Kwiecień
• dr Maciej Drwięga
• dr Tomasz Stec
• mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka
• mgr Edyta Dziadosz
• mgr Elżbieta Kaczmar
• mgr Karolina Zoszak-Łoskot
• mgr Ewa Nosek
• mgr Katarzyna Sipak-Kowalik
• mgr Edyta Michalak
• mgr Ewa Lipelt
• mgr Barbara Sokołowska
• mgr Anna Kornasiewicz
• mgr Krzysztof Sośnicki
• mgr Grzegorz Matyniak
• mgr Adrian Herbut
• mgr Piotr Kobiałka
• mgr Kamil Kiszka