DYREKTOR INSTYTUTU SPOŁECZNO - ARTSYSTYCZNEGO
dr Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU PRACY SOCJALNEJ:
mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka
Kadra zatrudniona w Zakładzie Pracy Socjalnej
  • dr hab. Emília Huttmanová, prof. nadzw. PWSZ
  • dr hab. Maria Kardis prof. nadzw. PWSZ
  • Ks. dr hab. Janusz Jan Mierzwa prof. nadzw. PWSZ
  • dr hab. Czesław Lewicki prof. nadzw. PWSZ
  • dr Piotr Frączek
  • dr Jolanta Katarzyna Karolczuk
  • dr Anna Opar
  • mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka