DYREKTOR INSTYTUTU SPOŁECZNO - ARTSYSTYCZNEGO

dr Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU EKONOMII

dr Jolanta Karolczuk 

Kontakt:

UP im. Jana Grodka w Sanoku

Zakład Ekonomii  

ul. Mickiewicza 21

Budynek D, p.109

tel. 13 46 55  964