DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU EKONOMII

dr Jolanta Karolczuk

Kadra prowadząca kształcenie w Zakładzie Ekonomii 

 • dr hab. Emilia Huttmanova prof. ucz.
 • dr hab. Łukasz Popławski prof. ucz.
 • dr hab. Robert Lipelt prof. ucz.
 • dr hab. Piotr Frączek
 • dr inż. Ryszard Dziekan
 • dr Jolanta Karolczuk
 • dr Lesław Niemczyk
 • dr Patrycja Pudło
 • dr Monika Krawczyk
 • dr Anna Opar
 • mgr Patrycja Pater
 • mgr Robert Płaziak

Kadra wspomagająca kształcenie w Zakłądzie Ekonomii

 • dr Alicja Jaruga
 • mgr Marek Cycoń
 • mgr Katarzyna Biega
 • mgr Jarosław Maszluch
 • mgr Marcin Stach