DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU EKONOMII

dr Jolanta Karolczuk

Kadra prowadząca kształcenie w Zakładzie Ekonomii 

• dr hab. Łukasz Popławski prof. ucz.
• dr hab. Mateusz Kaczmarski prof. ucz.
• dr hab. Piotr Frączek prof. ucz.
• dr Jolanta Karolczuk
• dr Lesław Niemczyk
• dr Patrycja Pudło
• dr Monika Krawczyk
• mgr Małgorzata Szeliga
• mgr Małgorzata Bielecka
• mgr Krzysztof Osika
• mgr Jadwiga Skotnicka
• mgr Magdalena Gurgacz
• mgr Kamila Oklejewicz
• mgr Jarosław Maszluch

Kadra wspomagająca kształcenie w Zakłądzie Ekonomii

• dr hab. Emilia Huttmanova prof. ucz.
• dr hab. Robert Lipelt prof. ucz.
• dr hab. inż.Tadeusz Złoto
• dr Anna Opar
• dr Karolina Zoszak-Łoskot
• dr Grzegorz Klimkowski
• dr inż. Janusz Kilar
• mgr inż. Krzysztof Futyma
• mgr Mateusz Kowalski
• mgr Edyta Dziadosz
• mgr Ireneusz Paternoga
• mgr Ewa Lipelt