DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU PEDAGOGIKI

dr Katarzyna Serwatko 

Kadra prowadząca kształcenie na kierunku Pedagogika

 • dr hab. Urszula Ordon, prof. ucz.
 • dr hab. Jadwiga Daszykowska- Tobiasz, prof. ucz.
 • dr hab. Wojciech Walat, prof. ucz,
 • dr hab. Jerzy Potoczny, prof. ucz.
 • dr hab. Daniel Kukla, prof. ucz.
 • dr Łucja Reczek-Zymróz
 • dr Rafał Fudala
 • dr Monika Brewczak
 • Ks. dr Paweł Konieczny
 • dr Maria Kuzin
 • dr Patrycja Pater
 • mgr Małgorzata Pietrzycka
 • mgr Karolina Zoszak-Łoskot
 • mgr Anna Kornasiewicz

Kadra wspomagająca kształcenie na kierunku Pedagogika

 • dr Waldemar Lib
 • mgr Dorota Kondyjowska
 • mgr Marzena Zając
 • mgr Marzena Buczek
 • mgr Robert Handermander
 • mgr Joanna Pyzik-Kuprowska
 • mgr Agnieszka Sośnicka
 • mgr Aneta Starzyk
 • mgr Ewelina Wójcik
 • mgr Joanna Szafrańska
 • mgr Monika Kijowska
 • mgr Agata Komańska
 • mgr Ewa Nosek


Kadra spoza Instytutu prowadząca kształcenie na kierunku Pedagogika

 • dr hab. Robert Lipelt, prof.ucz.
 • dr hab. Piotr Frączek
 • dr hab. Maria Kardis
 • dr Magdalena Konieczny
 • dr Maciej Drwięga
 • dr Anna Opar
 • ks dr Tomasz Stec
 • mgr Grzegorz Dudziński
 • mgr Mateusz Kowalski
 • mgr Michał Żuk
 • mgr Marcin Wronamgr Luba Lewicka
 • mgr Aleksandra Korpal
 • mgr Krzysztof Sośnickimgr
 • mgr Wojciech Gierlach
 • mgr inż. Piotr Mazal
 • mgr Marzena Szuwalska
 • mgr Sylwia Drozd
 • mgr Maciej Długosz