DYREKTOR INSTYTUTU SPOŁECZNO - ARTSYSTYCZNEGO
dr Piotr Frączek

Kierownik Zakładu Pedagogiki 

dr Katarzyna Serwatko