Opiekunowie poszczególnych roczników

I rok - dr hab. inż Stanisław Rysz, prof. ucz

II rok - dr hab. inż Stanisław Rysz, prof. ucz