Plany studiów

STUDIA I STOPNIA 

I , II rok

plany ogólne kierunku pedagogika:

III rok

plany ogólne kierunku pedagogika:

STUDIA II STOPNIA 

I, II, II, IV, V rok

plany ogólne kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna