Opiekunowie w Zakładzie Pedagogiki na rok akademicki 2017/2018

Stacjonarne Opiekun
Pedagogika I mgr Patrycja Pater
EWiEP II mgr Małgorzata Pietrzycka
EWiEP  i LiTP III dr Katarzyna Serwatko