Opiekunowie poszczególnych roczników

Studia I stopnia (licencjat)

Studia I stopnia (licencjat):
I Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – mgr Małgorzata Pietrzycka
II Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – mgr Karolina Zoszak-Łoskot
III Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – dr Katarzyna Serwatko

Studia jednolite magisterskie:

I Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Rafał Fudala
II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – mgr Małgorzata Pietrzycka
III Pedagogika przedszkolna o wczesnoszkolna – dr Katarzyna Serwatko
IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Maria Kuzin
V Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Łucja Reczek-Zymróz

Opiekun studenckich praktyk zawodowych z ramienia Zakładu Pedagogiki – mgr Małgorzata Pietrzycka
Osoba odpowiedzialna za stronę Internetową Zakładu Pedagogiki – dr Łucja Reczek-Zymróz