Opiekunowie poszczególnych roczników

Studia I stopnia (licencjat)

I Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – mgr Karolina Zoszak-Łoskot
II Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – dr Katarzyna Serwatko
III Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – mgr Maria Kuzin
III Pedagogika Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna – dr Katarzyna Serwatko

Studia jednolite magisterskie:

I Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – mgr Małgorzata Pietrzycka
II Pedagogika przedszkolna o wczesnoszkolna – dr Katarzyna Serwatko
IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Łucja Reczek-Zymróz
V Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – mgr Małgorzata Pietrzycka

Opiekun studenckich praktyk zawodowych z ramienia Zakładu Pedagogiki – mgr Małgorzata Pietrzycka
Osoba odpowiedzialna za stronę Internetową Zakładu Pedagogiki – dr Łucja Reczek-Zymróz