Wykaz obowiązków pracowników Instytutu w roku akademickim 2023/2024 

Kierownik zakładu

dr Katarzyna Serwatko
Opiekun I roku PPW dr Karolina Zoszak-Łoskot

Opiekun II roku PPW

Starosta II roku PPW

dr Łucja Reczek-Zymróz

Zuzanna Ślemp

Opiekun III roku POWiTP

Starosta III roku POWiTP

Opiekun III roku PPW 

Starosta III roku PPW

dr Małgorzata Pietrzycka

Beata Mazur

dr Rafał Fudala

Martyna Bujwid-Stabryła

Opiekun IV roku PPW

Starosta IV roku PPW

dr Katarzyna Serwatko

Edyta Kruszyńska

Opiekun praktyk studenckich

zast. za dr Patrycja Pater-Grzeszyk –
dr Małgorzata Pietrzycka

Opiekun Koła Naukowego pn. Koło Naukowe Młodych Pedagogów

dr Rafał Fudala/

dr Patrycja Pater-Grzeszyk
Koordynator programu „Erasmus+” dr Agata Wolanin
Osoby odpowiedzialne za promocję

dr Małgorzata Pietrzycka
dr Maria Kuzin
dr Karolina Zoszak-Łoskot

Osoby odpowiedzialne za stronę internetową Zakładu

dr Łucja Reczek-Zymróz

Osoby odpowiedzialne za pracownie dydaktyczne

s. 111 D

Osoby odpowiedzialne za pracownie dydaktyczne s. 201 D

Osoby odpowiedzialne za pracownie dydaktyczne s. 202 D

Osoby odpowiedzialne za pracownie dydaktyczne s. 001 D

dr Katarzyna Serwatko/

dr Małgorzata Pietrzycka

 

dr Łucja Reczek-Zymróz

 

dr Maria Kuzin

 

dr Rafał Fudala