DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dr inż. Mariusz Stopa 

Kadra prowadząca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

dr hab. Robert Lipelt
dr hab. inż. Stanisław Rysz
dr hab. Wasyl Kostytski
dr inż. Jan Ziobro
dr Ryszard Oleszkowicz
dr Magdalena Materniak
mgr Grzegorz Matyniak

Kadra wspomagająca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

mgr Beata Pieszczoch
dr Jacek Kędra
dr inż. Bogdan Kołcz
mgr Krzysztof Futyma

Kadra spoza Instytutu prowadząca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

dr Jarosław Sawka
dr Marek Wojtaszek
dr Grzegorz Klimkowski
dr Robert Płaziak
mgr Hubert Marek
mgr Małgorzata Dżugan
mgr Mateusz Kowalski
mgr Marcin Wrona
mgr Barbara Sokołowska