DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dr hab. inż. Stanisław Rysz, prof.ucz.

Kadra prowadząca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• dr hab. Robert Lipelt, profesor Uczelni
• dr inż. Bogdan Kołcz, adiunkt
• dr Magdalena Martyniak, adiunkt
• dr Ryszard Oleszkowicz, adiunkt
• dr inż. Jan Ziobro, adiunkt

Kadra wspomagająca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• dr Agnieszka Sikorska
• mgr inż. Maciej Cyparski
• mgr Mateusz Janiec
• mgr inż. Maciej Maruszak
• mgr Grzegorz Matyniak
• mgr inż. Robert Przybyła
• mgr Andrzej Sabik
• mgr Adam Słoniewski

Kadra spoza Instytutu prowadząca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• mgr inż. Marek Borkowski
• mgr Luba Lewicka
• mgr Hubert Marek