DYREKTOR INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

dr hab. Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dr Bogusława Sebastianka

Kadra prowadząca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• dr hab. Robert Lipelt, profesor Uczelni
• dr hab. inż. Stanisław Rysz, profesor Uczelni
• dr inż. Jan Ziobro
• dr Ryszard Oleszkowicz
• dr inż. Bogdan Kołcz

Kadra wspomagająca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• mgr inż. Marek Borkowski
• mgr Grzegorz Matyniak
• mgr Maciej Cyparski
• mgr Beata Pieszczoch
• mgr Leszek Penar

Kadra spoza Instytutu prowadząca kształcenie w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

• dr Magdalena Materniak
• mgr Hubert Marek
• mgr Adam Słoniewski
• mgr Lena Lewicka
• mgr Marcin Strzałka