Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń”

Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń” powstało w 2011 roku. Przedmiot działalności koła skupia się na prowadzeniu badań naukowych z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej, proponowaniu wdrażania wyników do praktyki pracy socjalnej, prowadzeniu działalności kulturano - oświatowej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa w aspekcie ubóstwa socjalnego, szerzeniu idei wsparcia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Opiekun koła: mgr Edyta Dziadosz, opiekun naukowy: dr Maciej Drwięga