Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń”

namiot.jpg

Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń” powstało w 2011 roku. Przedmiot działalności koła skupia się na prowadzeniu badań naukowych z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej, proponowaniu wdrażania wyników do praktyki pracy socjalnej, prowadzeniu działalności kulturalno - oświatowej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa w aspekcie ubóstwa socjalnego, szerzeniu idei wsparcia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Koło „Przyjazna dłoń” prowadzi swoją działalność skupiając uczestników z wszystkich roczników licencjackich i magisterskich. Obecnie koło liczy 34 uczestników. Corocznie organizowanych jest wiele akcji, które sprawiają wiele uśmiechu, radości a nawet łez z nimi związanych zarówno po stronie studentów, jak i beneficjentów. Wszystkie te odczucia są najlepszym potwierdzeniem tego, że warto pomagać i dają wszystkim motywację do dalszej pracy.

Opiekun koła: mgr Edyta Dziadosz, opiekun naukowy: dr Maciej Drwięga

serce.jpg