Plany studiów

STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE:

- I rok:

- plany ogólne kierunku praca socjalna: 

- plany ramowe specjalności na kierunku praca socjalna:

- II, III rok:

- plany ogólne kierunku praca socjalna: 

- plany ramowe specjalności na kierunku praca socjalna:

STUDIA II STOPNIA - UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

- I rok:

- plany ogólne kierunku praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania:

- plany ramowe kierunku praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania:

- II rok:

- plany ogólne kierunku praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania:

- plany ramowe kierunku praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania: