Plany studiów

STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE

I, II  rok

plany ogólne kierunku praca socjalna: 

III rok

STUDIA II STOPNIA - UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

I,II rok

plany ogólne kierunku praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania: