Fundusze Europejskie na kierunku ekonomia

20.12.2018

Praktycznym aspektem kształcenia na kierunku ekonomia jest między innymi nabycie przez studentów umiejętności wyszukiwania i pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub finansowanie i realizację projektów z wykorzystaniem Funduszy Unii Europejskiej.

17 grudnia br. studenci trzeciego roku kierunku ekonomia w ramach przedmiotów „Przedsiębiorczość i negocjacje” oraz „Ekonomia integracji europejskiej” uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym „Możliwości wsparcia z funduszy europejskich”. Został on przeprowadzony przez przedstawicielkę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sanoku – panią Justynę Nestorowicz.

W ramach warsztatów studenci nabyli umiejętności w zakresie oceny możliwości dofinansowania pomysłów oraz uzyskali informacje z zakresu alokacji środków w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, podziale środków w ramach programów krajowych i regionalnych, a także zapoznali się z możliwościami pozyskania z funduszy unijnych środków przez osoby powyżej oraz poniżej 30. roku życia.

Galeria zdjęć

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl