Monografia liczb

21.03.2023 Kategoria: Zakład Pedagogiki

Studenki II ROKU PPiW na zajęciach z edukacji matematycznej przedstawiły monografię liczb. Zaproponowane metody i formy pracy pokazały nie tylko ciekawe rozwiązania metodyczne, ale i starannie i twórczo wykorzystane pomoce dydaktyczne

Galeria zdjęć

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl