Nauczyciele akademiccy Uczelni na ogólnopolskiej konferencji naukowej

22 lutego br. odbyła się organizowana przez Fundację „Obserwatorium Społeczne” VI Konferencja „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”. Ze względu na obostrzenia koronawirusowe, konferencja odbyła się on-line.

img_8981.jpg

Celem konferencji było poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych.

Konferencję otworzył abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski, który zwrócił uwagę na bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, przywołując przykład wielkiego logistycznego w kontekście bezpieczeństwa wydarzenia jakim były Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

W konferencji udział wzięli także nauczyciele akademiccy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku: kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dr hab. inż. Stanisław Rysz. prof. ucz. oraz dr inż. Jan Ziobro z ZBW.

img_9007.jpg

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawił prezentację pt.: „Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyk populacyjnych uroczystości religijnych”, natomiast dr inż. Jan Ziobro zwrócił uwagę na rolę gier decyzyjnych w fazie przygotowania zgromadzeń religijnych.


W ciągu sześciu lat w przedsięwzięcie eksperckim wzięło udział blisko 400 osób. Swoje wystąpienia zaprezentowało 67 prelegentów, w tym sześciu z zagranicy. Owocem konferencji są dwie publikacje książkowe i sześć monografii okołokonferencyjnych.

fot: Obserwatorium Społeczne 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl