Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w szkoleniu

09.03.2021 Kategoria: Zakład Ekonomii

Podkarpackie Centrum Innowaqcji zapraszam do udziału w szkoleniu pn. Umiejętności miękkie w pracy dla Przemysłu 4.0 w sektorze lotniczym, które odbędzie się w dniu 11 marca 2021 w godz. 10.00-12.00.


Szkolenie skierowane jest do studentów, uczniów, ale również naukowców i pracowników uczelni, tych niezwiązanych z branża lotniczą także. Do udziału zapraszamy wszystkich chcących rozwijać swoje kompetencje.

Link do Aktualności na naszej stronie dot. szkolenia https://pcinn.org/aktualnosci-pci/418 

Szkolenie poprowadzi mgr MBA Bartłomiej Cieszyński, wykładowca i menadżer z 20-letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, autor kursów e-learningowych, organizator i prelegent konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu, opiekun merytorycznym studiów podyplomowych MBA oraz Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem na WSIiZ w Rzeszowie.

Warsztaty będą bazować głównie na przykładzie kompetencji miękkiej: elastyczność poznawcza. Uzupełnieniem będzie prezentacja planowanego zestawu kursów online zawierającym interaktywne treści i materiały. Forma kursów przewiduje możliwość samokształcenia i autoewaluacji. Towarzyszące kursom filmy oraz interaktywne ćwiczenia, będą atrakcyjne zarówno dla studentów, obecnych pracowników lotnictwa oraz trenerów, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat pracy. Uczestnicy otrzymają certyfikat, wystawiony przez SPPL Dolina Lotnicza.

Rejestracja na warsztaty: http://bit.ly/soft-skills-4 

Każdy uczestnik, który zarejestruje się na szkolenie, w ciągu kilkunastu godzin otrzyma maila z potwierdzeniem i linkiem do spotkania.

Warsztaty prowadzone są w ramach projektu SKY.4.0 pt. „Umiejętności miękkie 4.0 dla nowych wyzwań w europejskim przemyśle lotniczym” realizowanego w ramach programu UE ERASMUS+ (nr projektu: 2018-1-PL01-KA202-051081), a organizowane są przez INNPuls i SPPL Dolina Lotnicza, przy współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji.

Zapraszamy do kontaktu i na stronę www projektu: https://sky-project.eu 

418_zapraszamy-na-szkolenie-umiejetnosci-miekkie-w-pracy-w-przemysle-4-0-w-sektorze.jpg

 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl