Powszechna Ochrona Ludności, Krajowy System Ratowniczy, Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach cyklu obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej, 29 października 2021r., na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się konferencja pt. „Powszechna Ochrona Ludności, Krajowy System Ratowniczy, Ochotnicze Straże Pożarne”.

Jednym z prelegentów konferencji był nauczyciel akademicki Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dr inż. Jan Ziobro, który w swojej prezentacji omówił zasady współpracy PSP z OSP. Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/kgpsp/zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji-powszechna-ochrona-ludnosci-krajowy-system-ratowniczy-ochotnicze-straze-pozarne 

Fot. mł.bryg. Daniel Mucha, KW PSP Wrocław

Galeria zdjęć

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl