Wizyta studyjna w SSE EURO-PARK MIELEC

20.12.2019 Kategoria: Zakład Ekonomii

Wizyty studyjne są przykładem metod dydaktycznych niezbędnych do osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się na kierunkach o profilu praktycznym.

Taka wizyta studyjna, umożliwiająca poznanie z bliska firm oraz pracujące tam osoby, a także przyjrzenie się środowisku w jakim pracują i jak jest ono zorganizowane, odbyła się 17.12.2019 r. Studenci trzeciego roku kierunku ekonomia wraz z dr Patrycją Pudło oraz dr Lesławem Niemczykiem byli gośćmi Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Studenci zapoznali się z historią powstania SSE oraz efektami jej działalności. W ramach wizyty zwiedzili firmy zlokalizowane na terenie strefy. W firmach Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Interphone Service Sp. z o.o. zapoznali się ze stroną praktyczną i zasadami funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstw. Wizyta ta przybliżyła treści nauczania przekazywane na zajęciach oraz pomogła doświadczyć rzeczywistej działalności przedsiębiorstw.

Galeria zdjęć

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl