Wykłady otwarte nt. wybranych problemów bezpieczeństwa.

W połowie maja 2021 roku pracownicy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, dr inż. hab. Stanisław Rysz prof. UP (kierownik ZBW w INS) oraz dr inż. Jan Ziobro (adiunkt w ZBW w INS) uczestniczyli w wykładach otwartych organizowanych przez Państwowy Lwowski Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie oraz Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Celem wspomnianego przedsięwzięcia było przedstawienie problemów związanych z postrzeganiem istoty naukowej eksploracji bezpieczeństwa i jego wyznaczników, a także zaprezentowanie wybranych problemów badań prowadzonych w obrębie nauk o bezpieczeństwie. W ramach wydarzenia nasi przedstawiciele wygłosili otwarte wykłady (online), odpowiednio:

  • Dr hab. inż. Stanisław Rysz – Tożsamość w epoce sztucznej inteligencji - zmiany w obszarze zagadnienia i metodologii badań,
  • Dr inż. Jan Ziobro – Case Study w Naukach o Bezpieczeństwie – teoretyczne aspekty

Uczestnictwo przedstawicieli UP im. Jana Grodka w Sanoku we wspomnianym przedsięwzięciu wynikało z zaproszenia skierowanego do nich przez organizatorów, będąc tym samym przejawem docenienia ich dorobku naukowego oraz współpracy podejmowanej z ukraińską Uczelnią oraz Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

W wykładach uczestniczyło ogółem osiemdziesiąt pięć osób, przy czym sześćdziesiąt pięć z Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie (studenci i nauczyciele akademiccy) oraz dwudziestu pracowników polskich uczelni, w tym UP w Sanoku. Poza pracownikami w wykładach uczestniczyło także 20 studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (jako słuchacze zainteresowani tematyką webinarium).

rysz1.png

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl