Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska 
dr Iwona Bodziak
dr Monika Brewczak
dr Elżbieta Przystasz
dr Tomasz Tarnawczyk
dr Daniel Eibin
mgr Robert Handermander
mgr Grzegorz Kania
mgr Ewa Wojtyńska-Kiczorowska
mgr Zofia Kielar
mgr Łukasz Kot
mgr Piotr Polański
mgr Tomasz Rudy
mgr Michał Rymarz
mgr Andrzej Smolik