Kadra dydaktyczna

prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska 
dr Iwona Bodziak
dr Monika Brewczak
dr Elżbieta Przystasz
dr Tomasz Tarnawczyk
dr Daniel Eibin
mgr Robert Handermander
mgr Grzegorz Kania
mgr Ewa Wojtyńska-Kiczorowska
mgr Zofia Kielar
mgr Łukasz Kot
mgr Piotr Polański
mgr Tomasz Rudy
mgr Michał Rymarz
mgr Andrzej Smolik

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl