2017-2018 Edukacja muzyczna


Opiekunowie roczników:

  • dr Monika Brewczak – II rok
  • prof. Grzegorz Oliwa - I rok
  • dr Tomasz Tarnawczyk - III rok

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl