2017-2018 Edukacja muzyczna


Opiekunowie roczników:

  • dr Monika Brewczak – II rok
  • prof. Grzegorz Oliwa - I rok
  • dr Tomasz Tarnawczyk - III rok