DYREKTOR INSTYTUTU SPOŁECZNO - ARTSYSTYCZNEGO
dr Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

dr Elżbieta Przystasz 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl