DYREKTOR INSTYTUTU SPOŁECZNO - ARTSYSTYCZNEGO
dr Piotr Frączek

KIEROWNIK ZAKŁADU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

dr Elżbieta Przystasz