Charakterystyka profilu absolwenta kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ  

Absolwent posiada kwalifikacje muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią do prowadzenia:

-  zajęć dydaktycznych i w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej
-  zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych
-  zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym
-  działalności muzycznej w instytucjach kultury
-  działalności w prowadzeniu i obsłudze imprez muzycznych
-  animacji kultury muzycznej w społeczeństwie
Absolwent posiada określoną programem studiów licencjackich wiedzę i umiejętności muzyczne i pedagogiczne oraz zasób ogólnej wiedzy humanistycznej.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl