Kadra dydaktyczna

 • dr hab. Tomasz Chomiszczak prof. nadzw. PWSZ
 • dr hab. Robert Lipelt prof. nadzw. PWSZ
 • dr Anna Chudzik
 • dr Jacek Mączka
 • mgr Grzegorz Bończak
 • mgr Sabina Florczak
 • mgr Jakub Kinel
 • mgr Leszek Puchała
 • mgr Andrzej Sroka
 • mgr Sławomir Woźniak
 • mgr Lucyna ŻakINSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl