Organizacja pracy

Pełniona funkcja  Imię i nazwisko pracownika
Opiekun I roku studiów stacjonarnych dr Anna Chudzik
Opiekun II roku studiów stacjonarnych dr hab. Tomasz Chomiszczak
Opiekun III roku studiów stacjonarnych dr hab. Robert Lipelt
Opiekun koła naukowego dziennikarskiego ZOOM mgr Andrzej Sroka
 Opiekun koła naukowego multimediów KONTRAST mgr Lucyna Żak
Opiekun Akademickiego Koła Turystycznego dr hab. Robert Lipelt
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie grafików zajęć dr Anna Chudzik
Osoba odpowiedzialna za stronę internetową mgr Jakub Kinel
Zakładowy opiekun praktyk studenckich dr Anna Chudzik
Osoby odpowiedzialne za promocję

dr Jacek Mączka, mgr Sabina Florczak

Osoby odpowiedzialne na sprzęt i pracownie multimedialne 

mgr Jakub Kinel, mgr Lucyna Żak

  

 

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl