DYREKTOR INSTYTUTU SPOŁECZNO - ARTSYSTYCZNEGO

  • dr Piotr Frączek

Kierownik Zakładu Kultury, Mediów i Języków 

  • dr hab. Robert Lipelt prof. nadzw. PWSZ