DYREKTOR INSTYTUTU SPOŁECZNO - ARTSYSTYCZNEGO

  • dr Piotr Frączek

Kierownik Zakładu Kultury, Mediów i Języków 

  • dr hab. Robert Lipelt prof. nadzw. PWSZ

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl