Akademicki Klub Turystyczny

powstał w 2006 roku na kierunku kulturoznawstwo. Celem koła jest popularyzacja turystyki górskiej oraz propagowanie wśród studentów uczelni zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek i kontakt z przyrodą. W ramach działalności klubu organizowane są rajdy i imprezy turystyczno-krajoznawcze, służące poznaniu historii, kultury oraz walorów przyrodniczych Sanoka i okolic, jak również państw sąsiednich – Ukrainy i Słowacji. 
Najważniejsze imprezy cykliczne: Rajd Beskidzki (wiosna) - pogranicze polsko-słowackie;  Rajd Wschodniokarpacki (czerwiec) - Karpaty Ukraińskie; Rajd Bieszczadzki (jesień). Koło ściśle współpracuje z sanockim oddziałem PTTK, a jego członkowie mają okazję zapoznać się  z pracą przewodników górskich i terenowych oraz pilotów wycieczek, w tym zagranicznych. Działalność koła skupia się również na organizacji bazy studenckiej w Huczwicach koło Baligrodu, mającej docelowo stanowić bazę terenową uczelni. Obecnie opiekę nad kołem sprawuje dr hab. Robert Lipelt

Ostatnia modyfikacja: 10-01-2018
Utworzone przez: Karolina Korfanty
Opublikowane przez: Karolina Korfanty

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl