Plany studiów

- I rok: 

- ogólne plany studiów kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

- plany ramowe specjalności na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

- II rok:

- ogólne plany studiów na kierunku EDUAKCJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

- plany ramowe specjalności na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ: