Plany studiów

- I rok: 

- ogólne plany studiów kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

- plany ramowe specjalności na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

- II rok:

- ogólne plany studiów na kierunku EDUAKCJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

- plany ramowe specjalności na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 2138-500 Sanok
Budynek D, pok. 207

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 943
Sekretariat 13 46 55 943
isa@pwsz-sanok.edu.pl