Plany studiów

- I rok:

- plany ogólne kierunku NOWE MEDIA, REKLAMA KULTURA WSPÓŁCZESNA:

- plany ramowe specjalności na kierunku NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA:

- II rok:

- plany ogólne kierunku NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA:

- palny ramowe specjalności na kierunku NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA:

- III rok:

- plany ogólne kierunku NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA:

- plany ramowe kierunku NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA: